Tag: National War Memorial

india-gate-amar-jawan-jyoti-doused-merged-flame-national-war-memorial

ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ : ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ, ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ...