Tuesday, March 9, 2021
- Advertisement -

TAG

mango squash

ಕಾಡುಮಾವಿನ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ…?

ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೀಜನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರೇಹವಾರಿ ಮಾವುಗಳು ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತಿದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅದ್ಯಾವ ಮಾವುಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡಾ, ಕಾಡುಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  ಇನ್ನು ಕಾಡು ಮಾವುಗಳು ಮುಗಿದ...

Latest news

- Advertisement -