Monday, April 19, 2021
- Advertisement -

TAG

first child

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾ..ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂಶೋಧನ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ತನಪಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು...

Latest news

- Advertisement -