Tag: ಶ್ರುತಿ

ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಂತೆ – ಶೃತಿ ಹರಿಹರನ್

https://www.youtube.com/watch?v=mnyEh966Ui8 ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಸರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಹೊಸ ...