Tag: ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ

ತಾಲಿಬಾನಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಕೈಕ ಭಾರತೀಯ..

ತಾಲಿಬಾನಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಕೈಕ ಭಾರತೀಯ..

ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಛಾಯಾ ಸಮರ ಸಾರಿದರೂ ಭಾರತ ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಅಂತಹುದು.ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ...