Monday, April 19, 2021
- Advertisement -

TAG

ಶಾಜಿಯಾ ಇಲ್ಮಿ

ದ.ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಶಾಜಿಯಾ ಇಲ್ಮಿ -ವಿಡಿಯೋ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಗಳು ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ಪಾಕಿಗಳು ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ...

Latest news

- Advertisement -