Advertisements

Tag: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮದುವೆ

ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ…ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸತ್ಯ..

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾದಷ್ಟು ಭಾರತದ ಮತ್ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಮದುವೆ ಟೀಕೆಯ ವಿಷಯವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದ ವೇಳೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹಣೆ ಬರಹದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವನು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ…

Advertisements