Tag: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ

karnataka text book row take-resignation-from-bc-nagesh-rupsa-wrote-letter-to-prime-minister-narendra-modi

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ NEP ಜಾರಿ : ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್

ಮೈಸೂರು : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಚರ್ಚೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಠ ...