Tag: ಚೀನಾ

ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೊರೋನಾ ಚಿಂತೆಯಾದರೆ, ಸೋಂಕು ಹಂಚಿದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಗಾಗಿ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದ ಜನ

ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೊರೋನಾ ಚಿಂತೆಯಾದರೆ, ಸೋಂಕು ಹಂಚಿದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಗಾಗಿ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದ ಜನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿ. ಓದಲು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಕಾಂಡೋಮ್ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿ. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ...