Monday, April 19, 2021

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ – 6, ಮಾರ್ಚ್ 2021

Must read

- Advertisement -
- Advertisement -

ದಿನಾಂಕ : 6, ಮಾರ್ಚಿ 2021
ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)
ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ಮಾಸ : ಮಾಘ ಮಾಸ
ಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತು
ಕಾಲ : ಚಳಿಗಾಲ

ವಾರ : ಶನಿವಾರ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ

(ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂ॥ 58 ನಿ।। ರಿಂದ
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂ॥ 13 ನಿ।। ತನಕ)
ನಕ್ಷತ್ರ : ಜ್ಯೇಷ್ಠ
(ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂ॥ 41 ನಿ।। ರಿಂದ
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂ॥ 41 ನಿ।। ತನಕ)
ಯೋಗ : ವಜ್ರ
ಕರಣ : ಬಾಲವ

ವರ್ಜ್ಯಂ : (ಇಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 4 ಗಂ॥ 3 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 5 ಗಂ॥ 35 ನಿ।। ತನಕ)
ಅಮೃತಕಾಲ : (ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂ॥ 15 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂ॥ 47 ನಿ।। ತನಕ)
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂ॥ 5 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂ॥ 52 ನಿ।। ತನಕ)
ರಾಹುಕಾಲ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂ॥ 29 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂ॥ 58 ನಿ।। ತನಕ)
ಗುಳಿಕ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂ॥ 31 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂ॥ 0 ನಿ।। ತನಕ)
ಯಮಗಂಡ : (ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂ॥ 56 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂ॥ 25 ನಿ।। ತನಕ)
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂ॥ 31 ನಿ।। ಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ : ಸಂಜೆ 6 ಗಂ॥ 23 ನಿ।। ಗೆ
ರವಿರಾಶಿ : ಕುಂಭ
ಚಂದ್ರರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest article