Monday, April 19, 2021

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ – 4 ಮಾರ್ಚ್ 2021

Must read

- Advertisement -
- Advertisement -

ದಿನಾಂಕ : 4, ಮಾರ್ಚಿ 2021
ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)
ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ಮಾಸ : ಮಾಘ ಮಾಸ
ಋತು : ಶಿಶಿರ ಋತು
ಕಾಲ : ಚಳಿಗಾಲ
ವಾರ : ಗುರುವಾರ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ
(ಇಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 0 ಗಂ॥ 24 ನಿ।। ರಿಂದ
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂ॥ 1 ನಿ।। ತನಕ)
ನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖ
(ಇಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 1 ಗಂ॥ 38 ನಿ।। ರಿಂದ
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂ॥ 59 ನಿ।। ತನಕ)
ಯೋಗ : ವ್ಯಾಘಾತ
ಕರಣ : ಗರಜೆ

ವರ್ಜ್ಯಂ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂ॥ 50 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂ॥ 19 ನಿ।। ತನಕ)
ಅಮೃತಕಾಲ : (ಇಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂ॥ 47 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂ॥ 16 ನಿ।। ತನಕ)
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂ॥ 28 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂ॥ 15 ನಿ।। ತನಕ)(ಇಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂ॥ 13 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂ॥ 0 ನಿ।। ತನಕ)
ರಾಹುಕಾಲ : (ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂ॥ 56 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂ॥ 24 ನಿ।। ತನಕ)
ಗುಳಿಕ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂ॥ 29 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂ॥ 57 ನಿ।। ತನಕ)
ಯಮಗಂಡ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂ॥ 27 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂ॥ 55 ನಿ।। ತನಕ)
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂ॥ 32 ನಿ।। ಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ : ಸಂಜೆ 6 ಗಂ॥ 23 ನಿ।। ಗೆ
ರವಿರಾಶಿ : ಕುಂಭ
ಚಂದ್ರರಾಶಿ : ತುಲಾ

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest article