Tuesday, March 9, 2021

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಗ -31 ಜನವರಿ 2021

Must read

- Advertisement -
- Advertisement -

ದಿನಾಂಕ : 31, ಜನವರಿ 2021
ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)
ಸಂವತ್ಸರ : ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಆಯನಂ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯಮಾಸ
ಋತು : ಹೇಮಂತ ಋತು
ಕಾಲ : ಚಳಿಗಾಲ
ವಾರ : ಭಾನುವಾರ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ : ತದಿಗೆ
(ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂ॥ 11 ನಿ।। ರಿಂದ
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂ॥ 23 ನಿ।। ತನಕ)
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪುಬ್ಬೆ
(ಇಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 2 ಗಂ॥ 28 ನಿ।। ರಿಂದ
ಮರುದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 1 ಗಂ॥ 17 ನಿ।। ತನಕ)
ಯೋಗ : ಶೋಭನ
ಕರಣ : ವಣಿಕ್
ವರ್ಜ್ಯಂ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂ॥ 4 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂ॥ 35 ನಿ।। ತನಕ)
ಅಮೃತಕಾಲ : (ಇಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 0 ಗಂ॥ 8 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 1 ಗಂ॥ 40 ನಿ।। ತನಕ)(ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂ॥ 11 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂ॥ 42 ನಿ।। ತನಕ)
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : (ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂ॥ 39 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂ॥ 24 ನಿ।। ತನಕ)
ರಾಹುಕಾಲ : (ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂ॥ 44 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂ॥ 9 ನಿ।। ತನಕ)
ಗುಳಿಕ : (ಇಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂ॥ 19 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂ॥ 44 ನಿ।। ತನಕ)
ಯಮಗಂಡ : (ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂ॥ 29 ನಿ।। ರಿಂದ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂ॥ 54 ನಿ।। ತನಕ)
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂ॥ 48 ನಿ।। ಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ : ಸಂಜೆ 6 ಗಂ॥ 10 ನಿ।। ಗೆ
ರವಿರಾಶಿ : ಮಕರ
ಚಂದ್ರರಾಶಿ : ಸಿಂಹ
ವಿಶೇಷ : ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest article