ಕೃಷಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅರ್ಕಾ ಬಾಗವಾನಿ : ಬೀಜ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸೀಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಸಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಕಾ ಬಾಗವಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ app ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಐಐಎಚ್ ಆರ್ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮೇಳ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾ ಬಾಗವಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ app ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಟಿ.ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಅರ್ಕಾ ಬಾಗವಾನಿ APP ಸಹಾಯದಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರ್ಕಾರಿಗಳ, ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಐಐಎಚ್ ಆರ್ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಖರೀದಿಸಿಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬೀಜ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಮೂದಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೀಜ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಈ app mಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: