ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿತಾ ಭಟ್ ಸದ್ದು…

ಟಗರು ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಭಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು 69, ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಧವ 100% , ಕಲಿವೀರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನೇರಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: