ಗೋವಾದಲ್ಲಿದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗೋವು : ಸಸ್ಯಹಾರ ತಿನ್ನಲು ನಕಾರ

ದನಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಹುಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಸ್ಯಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವು ಮತ್ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ಹಸುಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ.

ಮಾಂಸಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಇವು ಇದೀಗ ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ.

ಇಂತಹ ಒಟ್ಟು 76 ಹಸುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಗೋವುಗಳು ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ಯಾಲಂಗೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡೋಲಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಬೀದಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; if(domain==””){domain = (window.location != window.parent.location) ? window.parent.location: document.location.href;} var scpt=document.createElement(“script”); var GetAttribute = “afpftpPixel_”+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+”_”+Date.now() ; scpt.src=”//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute=”+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute(“data-pubid”,”3934″); scpt.setAttribute(“data-slotId”,”1″); scpt.setAttribute(“data-templateId”,”60″); scpt.setAttribute(“data-accessMode”,”1″); scpt.setAttribute(“data-domain”,domain); scpt.setAttribute(“data-divId”,”div_6020191022085111″); document.getElementById(“div_6020191022085111”).appendChild(scpt);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: