ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ : ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್

ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ತನಕವೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಂದಿಯ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಬೈಕ್ ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ 2009ರಿಂದ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಕ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಜಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚೇತನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 1.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 85 ಕಿಮೀನಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ.

var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; if(domain==””){domain = (window.location != window.parent.location) ? window.parent.location: document.location.href;} var scpt=document.createElement(“script”); var GetAttribute = “afpftpPixel_”+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+”_”+Date.now() ; scpt.src=”//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute=”+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute(“data-pubid”,”3934″); scpt.setAttribute(“data-slotId”,”1″); scpt.setAttribute(“data-templateId”,”60″); scpt.setAttribute(“data-accessMode”,”1″); scpt.setAttribute(“data-domain”,domain); scpt.setAttribute(“data-divId”,”div_6020191017060444″); document.getElementById(“div_6020191017060444”).appendChild(scpt);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: