ನಿಯಮ ಮುರಿದು ಮಹಾಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ : ಗಾಸಿಪ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ…?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಖಾವಿಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೇ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಖಾವಿಧಾರಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರೇ.

ಆದರೆ ಸೀಸನ್ 7ಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಖಾವಿಧಾರಿಯದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಸಿರಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮಠದ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7ರ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.

var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; if(domain==””){domain = (window.location != window.parent.location) ? window.parent.location: document.location.href;} var scpt=document.createElement(“script”); var GetAttribute = “afpftpPixel_”+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+”_”+Date.now() ; scpt.src=”//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute=”+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute(“data-pubid”,”3934″); scpt.setAttribute(“data-slotId”,”1″); scpt.setAttribute(“data-templateId”,”60″); scpt.setAttribute(“data-accessMode”,”1″); scpt.setAttribute(“data-domain”,domain); scpt.setAttribute(“data-divId”,”div_6020191013184705″); document.getElementById(“div_6020191013184705”).appendChild(scpt);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: