ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಬದ್ಧ..ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ – ಡಿವಿಎಸ್

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಯಿಸಿದ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಇದು ಕನ್ನಡದ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸುದ್ದಿ. ಆದರೆ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಅವರು ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿಲ್ಲ.

ಬದಲಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಾವು ಈಗ್ಲೂ ಬದ್ಧ. ತಾವು ಆಡಿರುವ ಮಾತನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.  ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ  ದೇಶದ್ರೋಹದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; if(domain==””){domain = (window.location != window.parent.location) ? window.parent.location: document.location.href;} var scpt=document.createElement(“script”); var GetAttribute = “afpftpPixel_”+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+”_”+Date.now() ; scpt.src=”//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute=”+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute(“data-pubid”,”3934″); scpt.setAttribute(“data-slotId”,”1″); scpt.setAttribute(“data-templateId”,”60″); scpt.setAttribute(“data-accessMode”,”1″); scpt.setAttribute(“data-domain”,domain); scpt.setAttribute(“data-divId”,”div_6020191004124239″); document.getElementById(“div_6020191004124239”).appendChild(scpt);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: