ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾಮ ಪುರಾಣವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಿದೆ.

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರು….?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: