ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್‌ ಜೊತೆ ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋ ಶೂರರೇ….

ದಶಮುಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ [ರಿ] ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್‌ ಜತೆ ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಜೂನ್ 6 ರಂದು [ಬುಧವಾರ]  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆ ಎದುರು, ಜಯನಗರ 7ನೇ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: