ಯೋಗ + ಕಾಮಸೂತ್ರ = ಯೋಗಸೂತ್ರ..!

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶುಭ ಪೂಂಜಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: