ಗಿಫ್ಟ್ From ಶಿಲ್ಪಾ – ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗನ ಚಿನ್ನದಂಥ ಬಂಗಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

 

 

ಮಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: