ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಗದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದ ಮಹಾತಾಯಿ

ಮಗು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರತ್ತ ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದೆ, ಆಕೆಯ ಸಂಕಷ್ಟವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಗುವಿನ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿ ನಿಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಚಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೇಟ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಕ್ ಫೋರ್ಡ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ್ದಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೇಟ್ ಹಿಚ್ಚೆನ್ಸ್ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗುವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಯಾರೂ ಆಕೆ ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೇಚ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಟ್ ತನ್ನ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಜನರ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.


View this post on Instagram

 

On my way home from London on a packed commuter train and this is what I faced. What has the world come to that a mother has to stand up on a moving train breast feeding a wriggling and writhing 6 month old, 20lb baby?! The point here isn’t just that I found it difficult because I was nursing (although that was bloody difficult!), but that not one person offered a mother carrying a small child a seat for around half an hour, or 3 stops! I could have asked, but I didn’t. I felt silly. I shouldn’t have to ask. Maybe some people didn’t see. I know for a fact some did; they made eye contact and actually smiled at me. I was thinking stop smiling and offer me your seat please! One lady looked up from her book and immediately offered me her seat, another lady then sat in it and when the lovely lady said ‘Oh excuse me I actually gave up my seat so this lady with a baby could sit down’ the sitting lady shrugged, plugged her earphones in and closed her eyes! I like to think that she needed that seat more than me, perhaps she was newly pregnant and in that early exhaustion period, perhaps she was knackered after a day at work, perhaps she was ill. Or perhaps she was just a twat. I hope not. I can somewhat understand not offering your seat to someone elderly; perhaps they might be offended you think they look old! I can understand not offering your seat to someone you suspect might be pregnant; maybe it’s just their time of the month or perhaps they are just naturaly curvy and they aren’t pregnant; perhaps you worry you might offend them. I cannot get my head around not offering a parent with a child a seat. Next time you see someone with a child on a train – if you’re able bodied and fit and healthy please offer your seat to them!

A post shared by Hitchens’ Kitchen BLW Club (@baby_led_weaning_club) on

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: